Statistika

Na nas-
lovnu
stranu

Organizacija
. Osnivanje
. Dokumenti
. Predsednik
. Statistika
. Podunavske
  Švabe

Naša
aktivnost

. 1997
. 1998
. 1999

. Radio emisija
  "Unsere
  Stimme"

Kontakt

STATISTIKA

Statistika / Nemački Narodni Savez

POL:
žena - 52,4%
muškarci - 47,6%
ŠKOLSKA SPREMA:
fakultet i viša škola - 12,5%
srednja škola - 58,5%
osnovna škola - 29%
VERA:
katolička - 85%
evangelistička - 12,1%
reformatorska hrišćanska - 2,2%
ostalo - 0,7%
STAROST:
između 18 i 30 godina - 21,3%
između 31 i 60 godina - 44,2%
iznad 61 godina - 34,3%

 

navbar

Tipp-Topp System
1998 Tipp-Topp System, Ltd., Subotica - webmaster@tippnet.co.yu